Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Dostawa artykułów spożywczych

Przedmiot zamówienia Dostawa artykułów spożywczych
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGO/341-363/20
Termin składania ofert 2020-12-14
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Krzysztof Kisło

Dokumenty do pobrania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony