Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej

Przedmiot zamówienia Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia DGO/341-55/21
Termin składania ofert 2021-02-18
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Krzysztof Kisło

Dokumenty do pobrania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony