Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Usługa odbioru produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie nadają się do spożycia przez ludzi (kategoria 3)

Przedmiot zamówienia Usługa odbioru produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie nadają się do spożycia przez ludzi (kategoria 3)
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGO/341-367/20
Termin składania ofert 2020-12-22
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Krzysztof Kisło

Dokumenty do pobrania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony