Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Usługa odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych typu medycznego o kodzie 18 01 03

Przedmiot zamówienia Usługa odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych typu medycznego o kodzie 18 01 03
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGO/341-52/21
Termin składania ofert 2021-02-17
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Krzysztof Kisło

Dokumenty do pobrania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony