Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Usługi pralnicze

Przedmiot zamówienia Usługi pralnicze
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGO/341-362/2020
Termin składania ofert 2020-12-11
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Krzysztof Kisło

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony