Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Zapytanie na dostawę środków medycznych (typu opatrunki, sprzęt jednorazowy) na potrzeby realizacji zadań DOP

Przedmiot zamówienia Zapytanie na dostawę środków medycznych (typu opatrunki, sprzęt jednorazowy) na potrzeby realizacji zadań DOP
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGO/341-315/2020
Termin składania ofert 2020-12-15
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Krzysztof Kisło

Dokumenty do pobrania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony