Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Kierownik działu wspomagającego

Stanowisko Kierownik działu wspomagającego
Numer 1/21
Termin składania dokumentów 2021-02-12
Status Nabór Rozstrzygnięty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony