Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Struktura organizacyjna

Kierownictwo i struktura organizacyjna:

Dyrektor: Jolanta Den tel. (85) 745-80-88

Zastępca Dyrektora: Joanna Łabieniec tel. (85) 742-23-60 

Kierownicy komórek:

Dział Opiekuńczy: lekarz med. Anna Izabella Gutowska tel. (85) 745-80-75

Kierownik I Zespołu Opiekuńczego - Joanna Łupińska tel. (85) 745-80-70

Kierownik II Zespołu Opiekuńczego - Bogusława Sawicka tel. (85) 745-80-83

Kierownik III Zespołu Opiekuńczego - Krystyna Iwaniuk tel. (85) 745-80-73

Kierownik działu wspomagającego - Anna Wierzbicka  tel. (85) 745-80-82

Dział Finansowo – Księgowy: główna księgowa Eugenia Filimoniuk  tel.  (85) 742-15-94.

Administrator ds. pracowniczych - Barbara Mikołajuk tel. (85) 745-80-73

Dział Gospodarczy: Krzysztof Kisło tel. (85) 745-80-84

Koordynator ds. dostępności - Krzysztof Kisło tel. (85) 745-80-84, e-mail: krzysztof@dps.bialystok.pl

Powrót na początek strony